Produkter

KOMMER


Siden er fortsatt under konstruksjon og mer informasjon kommer etterhvert. Vi er hovedsakelig rettet mot den maritime sektoren, men vi tilbyr også løsninger til industrien generelt.


Sentralt plassert på Nordvestlandet er vi midt i den maritime klyngen og derfor helt naturlig at hovedaktiviteten er rettet mot denne sektoren, men vi tilbyr selvfølgelig løsninger, produkter og tjenester til næringslivet generelt.

KOMMER


Siden er fortsatt under konstruksjon og mer informasjon kommer etterhvert. Vi er hovedsakelig rettet mot den maritime sektoren, men vi tilbyr også løsninger til industrien generelt.


Sentralt plassert på Nordvestlandet er vi midt i den maritime klyngen og derfor helt naturlig at hovedaktiviteten er rettet mot denne sektoren, men vi tilbyr selvfølgelig løsninger, produkter og tjenester til næringslivet generelt.

KOMMER


Siden er fortsatt under konstruksjon og mer informasjon kommer etterhvert. Vi er hovedsakelig rettet mot den maritime sektoren, men vi tilbyr også løsninger til industrien generelt.


Sentralt plassert på Nordvestlandet er vi midt i den maritime klyngen og derfor helt naturlig at hovedaktiviteten er rettet mot denne sektoren, men vi tilbyr selvfølgelig løsninger, produkter og tjenester til næringslivet generelt.